<div align="center"><h1></h1><br><h3>Strona informacyjna Zajazdu Wielkopolskiiego z Siemianic</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.icpnet.pl/~nawrot/strona/default.htm">http://www.icpnet.pl/~nawrot/strona/default.htm</a></div>